Sách Phim: Forest Gump

Học tiếng anh song ngữ qua sách phim Forest Gump song ngữ anh việt  Forrest Gump, dù không thông minh, đã tình cờ đối mặt với nhiều giây phút lịch sử, nhưng mối tình của Jenny Curran đã luôn ẩn tránh anh.

Forest Gump 01 Forest Gump 10
Forest Gump 02 Forest Gump 11
Forest Gump 03 Forest Gump 12
Forest Gump 04 Forest Gump 13
Forest Gump 05 Forest Gump 14
Forest Gump 06 Forest Gump 15
Forest Gump 07 Forest Gump 16
Forest Gump 08 Forest Gump 17
Forest Gump 09  

Leave a Reply

Dictionary
  • dictionary
  • English Dict

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com
Search