Sau khi đăng ký, bạn vui lòng kiểm tra hộp thư để xác nhận và kích hoạt tài khoản.

Nâng Cấp Hội Viên VIP

FREE 1 Năm
Bài học ĐỌC-NGHE Free
Free Video
SÁCH “ĐỌC-NGHE SONG NGỮ” TƯƠNG TÁC:     
SÁCH: Tất Cả Truyện Chọn Lọc
SÁCH: Thời Sự Khoa Học
SÁCH: Tiểu Sử và Lịch Sử
SÁCH: Phim Chọn Lọc
VIDEO hoặc BÀI Giảng
 1 Năm
 .
 Phí Hội Viên (USD)  FREE  $45
paypal1  
pay

 

 

GHI CHÚ: Membership Hội Viên Đóng Phí:
– Sách mới sẽ hiện ra thêm trong trang “MY PAGE”
– Được xem lại video của lớp giảng. 
– Hội viên cần bảo mật thông tin đăng nhập nếu không tài khoản sẽ bị tự động khóa

 

Dictionary
  • dictionary
  • English Dict

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com
Search